Нашата визия е, че Erygigat става пример за марка в своя клас и се превръща в първият производител на медицински изделия, който идва на ум в международен план.