Нашата необходима цел е да доставим медицински изделия и оборудване в съответствие с международните стандарти и да отговарят на очакванията на клиентите, а в същото време спазваме човешките същества и околната среда, в съответствие с принципите на ГМП и оборудване на нашите служители с осведомеността за околната среда и здравето на работното място.

За тази цел, Ерјигит извършва производствени и изследователски дейности в съответствие със законите и наредбите, с което непрекъснато се подобрява, поддържа ефективни системи за производство и качество, предпазва здравето и безопасността на работниците и служителите, както и околната среда.