Целта на Нашата корпорация е високо качество, съвременни технологии и разумна цена в производството на медицински изделия от създаването си през 1991 година. Eryigit  винаги е изследвал новите технологии за по-добър контрол върху инфекциите и науките за живота.

Ерјигит поема отговорността да остави чисти среда за определяне на бъдещия поколения и да приеме принципа "производство с минимални отпадъци и предприемане на мерки за разпространение на отпадъците за еднократна употреба" при производството на медицинско оборудване.

Ерјигит който винаги приема "Качеството" като цел, а не като инструмент гарантира, че продуктите са произведени на ниво, което отговаря на международните стандарти, за да отговори на нуждите и очакванията на клиентите по най-добрия начин. Ние произвеждаме в съответствие с:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, GMP, EN 285, 97/23 / EEC директива за контейнери под налягане и съответствие с Директива 93/42 / EEC за медицински устройства, за да се проведе удовлетвореността на клиентите.

Нашите парни стерилизатори също преминаха тестовете за валидиране на HYGCEN и получиха и сертификат за това.