Uređaji za sterilizaciju (autoklave)
!Yıkama Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazları
Stolovi za operacije
Sistemi rasvjete operacionih prostorija

Jedinice za centralnu sterilizaciju
Druga bolnička oprema