Naš je neophodan cilj da proizvedemo medicinske uređaje i opremu u svetlu međunarodnih standarda i da ispuni očekivanja kupaca; poštujući ljudska bića i životnu sredinu, u skladu sa GMP principima i opremanje naših zaposlenih sa životnom sredinom i svjesnošću OHS-a.

U tu svrhu Eryigit je usvojio proizvodne i istraživačke aktivnosti u skladu sa zakonima i propisima, stalno poboljšavajući, održavajući proizvodnju i sisteme efikasnosti, zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenih, kao i životnu sredinu.