Viša ortopedija - projekt za ležišta za mozačne i opće operacije

Viša ortopedija - projekt za ležišta za mozačne i opće operacije

Ime projekta

Viša ortopedija- projekt za ležišta za mozaćne i opće operacije

Broj projekta

3140549

Institucija

TÜBİTAK

Ime programe

1501 – TÜBİTAK Program za podršku i razvoj industrije

Data projekta

1.7.2014 - 31.12.2015

 

Više nivo kontrolled plafonsko svjetlo za osvetlivanje pri operacijama

Više nivo kontrolled plafonsko svjetlo za osvetlivanje pri operacijama

Ime projekta

Više nivo kontrolled plafonsko svjetlo za osvetlivanje pri operacijama

Broj projekta

3140714

Institucija

TÜBİTAK

Ime programe

1501 – TÜBİTAK Program za podršku i razvoj industrije

Data projekta

1.9.2014 - 31.7.2015
 

 

Implante za zube

Implante za zube

 

Ime projekta

Projektranje, izrada, mehanička analiza različitih dizajna zubnih i ortopedskih implantata, testiranje bio-kompatibilnost premaz na površini, i proizvodi za završni process i prezentaciju na tržište

Broj projekta

5130052

Institucija

TÜBİTAK

Ime programe

1505 - Program za podršku suradnji između industrijskog sektora i univerziteta

Data projekta

1.5.2014 - 31.10.2015
 

 

Proizvodnja električne energije od koncentriranih solarnih zraka sa motorima sa vrućim vazduhom (Stirling)

Proizvodnja električne energije od koncentriranih solarnih zraka sa motorima sa vrućim vazduhom (Stirling)

 

Ime projekta

Proizvodnja električne energije od koncentriranih solarnih zraka sa motorima sa vrućim vazduhom (Stirling)

Broj projekta

11200039

Institucija

TÜBİTAK

Ime programe

1511 – TÜBİTAK Prioritetna područja za istraživanje i razvoj inovacija i tehnologija

Data projekta

1.1.2013 - 31.12.2014

 

Razvoj uređaja za pranje sanitetskog materijala

Razvoj uređaja za pranje sanitetskog materijala

 

Ime projekta

Razvoj uređaja za pranje sanitetski material

Broj projekta

3120720

Institucija

TÜBİTAK

Ime programe

1501 - TÜBİTAK Program podršku i razvoj industrije

Data projekta

1.9.2012 - 31.8.2013
 

 

Biodent

Biodent

Ime projekta

Nove aplikacije i kurseve za protetsku stomatologiju, stomatološke implante I biomedicinske inžinjere

Broj projekta

2012-1-TR1-LEO05-35166

Institucija

Ministarstvo za Europsku Uniju

Ime programe

Leonardo da Vinci transfer za informacije (ToI) Projekat

Web

http://www.biodenproject.com/tr/

Projekat Партнери 

Univerzitet Erzurum Ataturk, Univerzitet Mustafa Kemal, Univerzitet Abdulah Gul, Hitit Univerzitet, Hakari univerzitet, Biomehanički Institut u  Valensiji(Španija), Univerzitet Krajova(Rumunija). 

 

Sterilizator koji radi sa visoko zasičenom parom

Sterilizator koji radi sa visoko zasičenom parom

 

Ime projekta

Sterilizator koji radi sa visoko zasičenom parom

Broj projekta

7070567

Institucija

TÜBİTAK

Ime programe

1507 - TÜBİTAK KOBİ Inicijativni program za podrživanje istraživanja i razvoja

Data projekta

1.9.2007 - 31.8.2008
 

 

Sistem za snimanje podataka i analiza visokih podataka sa visokim kapacitetom

Sistem za snimanje podataka i analiza visokih podataka sa visokim kapacitetom

Ime projekta

Sistem za snimanje podataka i analiza visokih podataka sa visokim kapacitetom

Broj projekta

7090492

Institucija

TÜBİTAK

Ime programe

1507 – TÜBİTAК program za podršku razvoja i istraživanja

Data projekta

1.9.2009 - 28.2.2011
 

 

Razvoj sterilizatora za medicinski otpad iz industriskog i bolnićkog tipa

Razvoj sterilizatora za medicinski otpad iz industriskog i bolnićkog tipa

Ime projekta

Razvoj sterilizatora za medicinski otpad iz industriskog i bolnićkog tipa

Broj projekta

3100423

Institucija

TÜBİTAK

Ime programe

1501 - TÜBİTAK Програм за подршка и развој на индустријата

Data projekta

1.10.2010 - 31.3.2012
 

 

Razvoj sterilizatora za gaznu plazmu hidrogen peroksida

Razvoj sterilizatora za gaznu plazmu hidrogen peroksida

Ime projekta

Razvoj sterilizatora za gaznu plazmu hidrogen peroksida

Broj projekta

3090751

Institucija

TÜBİTAK

Ime programe

1501 - TÜBİTAK Program za podršku I razvoj industrije

Data projekta

1.2.2010 - 28.2.2011