Нашата визија е Еријгит стане пример бренд во својата класа и да стане први производител на медицински уреди кој доага на памет на мегународно ниво.