Нашата неопходна цел е  да произведеме медицински помагала и опрема според  меѓународните стандарди и да ги задоволиме очекувањата на клиентите, а во исто време ги почитуваме човечките суштества и животната средина, во согласност со принципите на ГМП и опремување на нашите вработени со свеста за животната средина и здравјето при работа.

За таа цел, Ерјигит врши производствени и истражувачки активности во согласност со законите и регулативите, со што постојано се подобрува, одржува ефикасни системи за производство и квалитет, го штити здравјето и безбедноста на вработените, како и животната средина.