Нашата корпорација има за цел висок квалитет, напредна технологија и разумна цена во производство на медицински помагала од своето основање во 1991 година. Ерјигит отсекогаш има  истражувано на нови технологии за подобра контрола на инфекциите и животните науки.

Ерјигит ја превзема одговорноста  да остави почиста средина за иднините генерации  и да го прифати принципот  "производство со минимален отпад и преземање на мерки за дисеминација на отпадот за еднократна употреба"  при производство на медицинска опрема.

Ерјигит  кој секогаш го прифаќа "Квалитетот" како цел а не како алатка, гарантира дека своите производи се произведени на ниво што ги задоволува меѓународните стандарди за да ги задоволи потребите и очекувањата на клиентите на најдобар можен начин. Ние произведуваме во согласност со:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, GMP, EN 285, 97/23 / EEC директива за контејнери под притисок и усогласеност со директивата 93/42 / EEC за медицински уреди за да се ​​одржи задоволството на клиентите.

Нашите стерилизатори на пареа, исто така, ги поминаа тестовите за валидација од страна на компанијата HYGCEN и исто така добија и сертификат за тоа.