Виша ортопедија-Општ проект за лежила за мозочни и општи операциии

Виша ортопедија-Општ проект за лежила за мозочни и општи операциии

 

Име на проектот

Виша ортопедија-Општ проект за табли за мозочни и општи операции

Број на проектот

3140549

Институција

TÜBİTAK

Име на програмата

1501 – TÜBİTAK Програм за подршка и развој на индустријата

Дата на проектот

1.7.2014 - 31.12.2015

 

Стерилизатор што работи со високо заситена пареа

Стерилизатор што работи со високо заситена пареа

Име на проектот

Стерилизатор што работи со високо заситена пареа

Број на проектот

7070567

Институција

TÜBİTAK

Име на програмата

1507 - TÜBİTAK KOBİ Иницијативен програм за подржавање на истражувањето и развојот

Дата на проектот

1.9.2007 - 31.8.2008
 

 

Систем за снимање податоци и анализа на податоци за висок капацитет

Систем за снимање податоци и анализа на податоци за висок капацитет

Име на проектот

Систем за снимање податоци и анализа на податоци за висок капацитет

Број на проектот

7090492

Институција

TÜBİTAK

Име на програмата

1507 – TÜBİTAК програм за подржување на развојот и истражувањето

Дата на проектот

1.9.2009 - 28.2.2011
 

 

Развој на стерилизатори за медицински отпад од индустриски и болнички тип

Развој на стерилизатори за медицински отпад од индустриски и болнички тип

Име на проектот

Развој на стерилизатори за медицински отпад од индустриски и болнички тип

Број на проектот

3100423

Институција

TÜBİTAK

Име на програмата

1501 - TÜBİTAK Програм за подршка и развој на индустријата

Дата на проектот

1.10.2010 - 31.3.2012
 

 

Развој на стерилизаторот за газната плазма на хидроген пероксид

Развој на стерилизаторот за газната плазма на хидроген пероксид

Име на проектот

Развој на стерилизаторот за газната плазма на хидроген пероксид

Број на проектот

3090751

Институција

TÜBİTAK

Име на програмата

1501 - TÜBİTAK Програм за подршка и развојот на индустријата

Дата на проектот

1.2.2010 - 28.2.2011
 

 

Biodent

Biodent

 

Име на проектот

Нови апликации и курсеви за протетски стоматологија, стоматолошки импланти и биомедицински инженери

Број на проектот

2012-1-TR1-LEO05-35166

Институција

Министарство за Европска Унија

Име на програмата

Leonardo da Vinci Трансфер за информации (ToI) Проект

Web

http://www.biodenproject.com/tr/

Проект Партнери 

Ерзурум Ататурк Универзитет, Мустафа Кемал универзитет, Универзитетот Абдула Ѓул, Хитит универзитет,

Хакари Универзитет, Биомеканичкиот  институт во Валенсија(Шпанија), Универзитет Крајова (Романија) 

 

Развој на уреди за миење на медицинскиот материјал

Развој на уреди за миење на медицинскиот материјал

Име на проектот

Развој на уреди за миење на медицинскиот материјал

Број на проектот

3120720

Институција

TÜBİTAK

Име на програмата

1501 - TÜBİTAK Програм за подршка и развој на индустријата

Дата на проектот

1.9.2012 - 31.8.2013
 

 

Производство на електрична енергија од концентрирани соларни мотори со топол воздух (Стирлинг)

Производство на електрична енергија од концентрирани соларни мотори со топол воздух (Стирлинг)

Име на проектот

Производство на електрична енергија од концентрирани соларни мотори со топол воздух (Стирлинг)

Број на проектот

11200039

Институција

TÜBİTAK

Име на програмата

1511 – TÜBİTAK Приоритетни области за истражување и развој и иновација на технологијата

Дата на проектот

1.1.2013 - 31.12.2014

 

Импланти за заби

Импланти за заби

 

Име на проектот

Проектирање, изработка, механичка анализа на различни дизајни на забни и ортопедски импланти, тестирање на био-компатибилноста на средства за премачкување на површината, и производи за завршниот процес и презентација на пазарот

Број на проектот

5130052

Институција

TÜBİTAK

Име на програмата

1505 - Програм за подршка за соработка помеѓу  индустрискиот сектор и универзитетите

Дата на проектот

1.5.2014 - 31.10.2015
 

 

Високо ниво контроллед плафонско светло за осветлување при операции

Високо ниво контроллед плафонско светло за осветлување при операции

Име на проектот

високо ниво контроллед плафонско светло за осветлување при операции

Број на проектот

3140714

Институција

TÜBİTAK

Име на програмата

1501 - TÜBİTAK Програм за подршка и развој на индустријата

Дата на проектот

1.9.2014 - 31.7.2015