Пројекат плафонске светиљке са контролом звука са лед системом за осветливање

Пројекат плафонске светиљке са контролом звука са лед системом за осветливање

Највише ниво звука контроллед плафонска лампица за осветлење при операцијама

Име пројекта

Највише ниво звука контроллед плафонска лампица за осветлење при операцијама

Број пројекта

3140714

Институција

TÜBİTAK

Име програме

1501 - TÜBİTAK Програм за подршку и развој индустрије

Дата пројекта

1.9.2014 - 31.7.2015
 

 

Виши пројекат операције операције ортопедије-мозга и опште операције хирургије

Виши пројекат операције операције ортопедије-мозга и опште операције хирургије

Виша ортопедија-Општи пројект за табле за мозачне и опште операције

Име пројекта

Виша ортопедија-Општи пројект за табле за мозачне и опште операције

Пројект број

3140549

Институција

TÜBİTAK

Име програме

1501 – TÜBİTAK Програм за подршку и развој индустрије

Дата пројекта

1.7.2014 - 31.12.2015

 

Импланти за зубе

Импланти за зубе

Име пројекта

Дизајн, производња, механичка анализа дизајна различитих зубских и ортопедских имплантата, испитивање биокомпатибилности са површинским заштитним слојем и производи за завршне процесе и презентација на тржиштy

Број пројекта

5130052

Институција

TÜBİTAK

Име програме

1505 - Програм за подршку за сарадњу измеџу универзитета и индустрије

Дата пројекта

1.5.2014 - 31.10.2015
 

 

Производња електричне енергије са концентрисаним соларним моторима са топлим ваздухом (Стирлинг)

Производња електричне енергије са концентрисаним соларним моторима са топлим ваздухом (Стирлинг)

Име пројекта

Производња електричне енергије са концентрисаним соларним моторима са топлим ваздухом (Стирлинг)

Број пројекта

11200039

Институција

TÜBİTAK

Име програме

1511 – TÜBİTAK Приоритетни области за истраживање и развој и иновације технологије

Дата пројекта

1.1.2013 - 31.12.2014

 

Развој уређаја за прање медицинског материјала

Развој уређаја за прање медицинског материјала

Име пројекта

Развој уређаја за прање медицинског материјала

Број пројекта

3120720

Институција

TÜBİTAK

Име програме

1501 - TÜBİTAK Програм за подршку и развој индустрије

Дата пројекта

1.9.2012 - 31.8.2013
 

 

Biodent Пројект

Biodent Пројект

Име пројекта

Нове апликације и курсеви за протетску стоматологију, стоматологију имплантата и биомедицинске инжењере

Број пројекта

2012-1-TR1-LEO05-35166

Институција

Министарство за Европску Унију

Име програме

Leonardo da Vinci Трансфер за информације (ToI) Пројект

Web

http://www.biodenproject.com/tr/

Пројект Партнери 

Универзитет Ататурк у Ерзурум, Универзитет  Мустафа Кемал, Универзитет Абдулах Гул, Хитит Универзитет, Хакари Универзитет, Биомеханички Институт у Валенсији(Шпанија), Универзитет Крајова(Романија). 
 

 

Развој стерилизатора за газну плазму хидроген пероксида

Развој стерилизатора за газну плазму хидроген пероксида

Име пројекта

Развој стерилизатора за газну плазму хидроген пероксид

Број пројекта

3090751

Институција

TÜBİTAK

Име програме

1501 - TÜBİTAK Програм за подршку и развој индустрије

Дата пројекта

1.2.2010 - 28.2.2011
 

 

Развој стерилизатора медицинског отпада индустријског и болничког типа

Развој стерилизатора медицинског отпада индустријског и болничког типа

 

 

Име пројекта

Развој стерилизатора медицинског отпада индустријског и болничког типа

Бројпројекта

3100423

Институција

TÜBİTAK

Имепрограме

1501 - TÜBİTAK Програм за подршку и развој индустрије

Датапројекта

1.10.2010 - 31.3.2012
 

 

Систем за снимање података и анализу података о високом капацитету

Систем за снимање података и анализу података о високом капацитету

 

Имепројекта

Систем за снимање података и анализу података о високом капацитету

Бројпројекта

7090492

Институција

TÜBİTAK

Имепрограме

1507 –TÜBİTAК програм за подршку истраживања и развоја

Датапројекта

1.9.2009 - 28.2.2011
 

 

Стерилизатор који ради са високом засићеном паром

Стерилизатор који ради са високом засићеном паром

Име пројекта 

Стерилизатор који ради са високом засићеном паром

Пројект број 

7070567 

Институција 

TÜBİTAK 

Име програме 

1507 - TÜBİTAK KOBİ Иницијативни програм за подржавање истраживања и развоја 

Дата пројекта 

1.9.2007 - 31.8.2008