Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için tıbbi cihaz ve ekipmanları uluslararası standartlar ışığında, insana ve çevreye saygı duyarak, GMP ilkelerini benimseyerek; çalışanlarımızı çevre ve İSG bilinci ile donatarak üretmek en önemli hedefimizdir.

Bu amaçla Eryiğit, üretim ve araştırma faaliyetlerini yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirme, sürekli iyileştirme, üretim ve kalite sistemlerini etkin kılma, çalışanların sağlık ve güvenliklerini ve çevreyi koruma ilkelerini benimsemiştir.